Тест тапшыруунун ЭРЕЖЕЛЕРИ

1. Сайтка катталуу керек. Бардык маалыматтарды (аты-жөнү, мектебинин аталышы, дареги) так, туура жазуу зарыл. (Эскертүү: Туура эмес аттарды, сөздөрдү колдонгон аккаунттар өчүрүлөт)

2. Рейтинг Негизги тест (математика жана кыргыз тили) боюнча чыгарылат. Негизги тесттин баллы математика жана кыргыз тилинен акыркы жолу тапшырылган натыйжалардын негизинде аныктылат.

3. Тест тапшыруу учурунда браузер жабылса убакыт токтоп турат. 24 саат ичинде кайра улантууга болот.

4. "ТОП 30" - бул эң жогорку 30 балл алган колдонуучулардын тизмеси.

5. ТОП 30га кирбей калган колдонуучу өз рейтингин "РЕЙТИНГ" пунктунан көрүүгө болот.

6. "РЕЙТИНГ" ар бир айдын аягында тазаланат жана жаңы РЕЙТИНГ башталат. Ар бир айдагы РЕЙТИНГден эң жогороку балл алган 5 колдонуучу жылдык  РЕЙТИНГге өтөт.

7. "МЕНИН НАТЫЙЖАМ" бөлүмү сиздин жыйынтыгыңызды көрсөтүп турат.

8.  "МЕНИН НАТЫЙЖАМ" бөлүмүндөгү "НЕГИЗГИ ТЕСТ" пунктун тандоо менен өзүңүздүн сертификатыңызды алууга болот.

9. Суроолор ар бир тестти кайра тапшырууда жаңыланып турат.